5.jpg3.jpg1.jpg6.jpg2.jpg4.jpg

Valvesüsteem

Valvesignalisatsioon on erinevatest komponentidest koosnev süsteem. Üldjuhul on nendeks valveandurid (uksemagnetid, liikumisandurid, kahesüsteemised liikumisandurid, akustilised andurid, põrutusele ja vibratsioonile reageerivad andurid, mikrolaineandurid jne) Seadmed ühendatakse keskseadmega kaablitega. Olemas on ka patareitoitel töötavad andurid, kuid nende paigaldamisel peab silmas pidama keskonna temperatuuri ja tingimusi. Üldjuhul sobivad nad sisetingimustesse. Arvestama peab ka regulaarsete patareide vahetusetega. Valvekaablid veetakse hoonesse ehituse ajal. Kui aga tegemist on valmis hoonega, peab arvestama, et näha jäävad nõrkvoolu kaablid või paigaldustorud ja karbikud. Lahendusi leida oskav paigaldustehnik suudab kaablid paigaldada peidetult või silmale talutavalt. Andurite valiku juures ei tohi määravaks olla hind. Soovitav oleks vaadata küll tootjat, kuid kõige olulisem on teadmine, mis tüüpi andur antud tingimustesse sobib. Kui siin teha viga, on hilisem rahulolematus just valehäirete pärast kindlustatud. 

Kogu süsteemi keskuseks on keskseade, mis paigaldatakse tavaliselt varjatult ja selliselt, et sinna pole väga kiire ja kerge ligipääs. Kogu süsteem on kaitsetu, kui keskseade on paigaldatud valvealast välja või kiirest ligipääsetavasse kohta. Keskseadmete valiku juures on olulisemaks tsoonide arv. Arvestama peab, et iga andur süsteemis on eraldi tsoon. Selliselt ehitatud süsteemid võimaldavad lihtsalt hilisemaid vigu tuvastada ja seadistada hiljem ringi süsteemi vastavalt kasutusvajadustele. Enamikel keskseadmetel on ka võimalus tsoone grupeerida. Vajalik on see üldjuhul äripindade juures, kuid võib ka kasutada kodustes tingimustes. Näiteks valvestada garaaž ja majandusruumid, kui majas ise ringi liigutakse. Samuti saab ka selliselt määrata ära kasutusõigused andes igale inimesele oma koodi. Koodi õigused võimaldavad ainult eelnevalt lubatud aladele siseneda häireta.

Keskseadme osana on valvesõrmistik, mille abi saab sisestada koodi ja süsteemi olekut jälgida. Sõrmistiku LCD ekraanile kuvatakse kogu info süsteemi kohta. Vanematel seadmetel on LED tuledega sõrmistikud, mille kasutamine on veidi ebamugavam, sest peab meeles pidama nende tähendusi.

Valvesüsteemide juures on väga oluliseks see, et paigaldustehnik oskaks hinnata kogu süsteemi voolutarvet ja keskseadme võimsust. Enamik valehäireid on tingitud just liiga väiksest keskseadme võimsusest ja suurest seadmete voolu tarbest. Olulist rolli mängivad ka keskseadme ja süsteemi komponentide vahel olevate kaablite pikkused. Vajalik on enne paigaldust arvutada vajalik voolutarve ja sellest tingitud toiteplokkide arv. See võib küll mõjutada oluliselt hinda, kuid niisama neid seadmeid ei paigaldata.  

Valveseadmete juurde kuulub ka sisemine ja väline sireen. Välisireen annab pahade mõtetega "külalisele" aimu, et hoones on valvesüsteem. Samuti selle käivitumisel on sireeni kuulda ja näha. Välisireenides on ka üldjuhul vilkurid sisse ehitatud. Välisireenidele ei ole soovitatav kleepida turvafirma logosid. "Kutsumata külalisele" annab see infot patrullauto kauguse ja reageerimisaja kohta. Samuti organiseeritult saab teine pahategija jälgida patrullauto liikumist ja asukohta ning edastada infot.

Valvesüsteemidele saab liita kõikvõimalike häireedastusseadmeid. Selleks võivad olla robottelefonid, mis töötavad telefoniliinil, kui ka mobiiltelefoni võrgus. Selliste seadmete abil on võimalik edastada häire näiteks enda telefonile. Osad turvafirmad võtavad ka vastu üle mobiilvõrgu edastatud signaale. Üldjuhul kasutatakse raadiomodemeid, mis edastavad signaale turvafirma juhtimiskeskusesse neile antud sagedusel. Olemas on ka üle interneti toimivad häireedastused. Sellisel juhul on oluline see, et interneti seadmed (ruuter, switsch jne) oleks UPS toitega. Muidu ei toimu häireedastust, kui vool on ära.